ဂ်င္း

November 6th, 2018024 ငယ္ငယ္က ကိုယ္မသိလိုက္ဘဲ စာခိုးေပးခံရ ဖူးပါသလား။ လြယ္အိတ္ထဲ၊...

အခ်ိဳ

October 8th, 2018032 တနသၤာရီတိုင္းသူတိုင္းသားတို႔၏ လၽွာမ်ားက အခ်ိဳ...
Page 1 of 512345