ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၂၁)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ တိရစၧာန္တို႔မွာ အႏိုင္ရလိုက္သည္ ကားမွန္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ဒဏ္ရာ အနာတရႏွင့္ ေျခမသယ္ႏိုင္ လက္မ သယ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ေနၾကသည္။ ဤနည္း ျဖင့္ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ႏွင့္ ျပန္လာၾက ၿပီးလၽွင္ တိုက္ပြဲ၌က်ဆုံးေသာ မိမိတို႔ ၏ရဲေဘာ္မ်ား ေျမႀကီးေပၚတြင္ တုံးလုံး ပက္လက္လဲေသေနသည္ကို ျမင္ရေသာ...

မၾကားႏိုင္မျမင္ႏိုင္ ခ်ိဳမိုင္မိုင္

႐ြာဇာတ္ပြဲကား အုတ္ေအာ္ေသာင္း တင္း။"အားေပးၾကပါဦးရွင္ ေမာင္ႀကီးမ်ား ရဲ႕ ဂြိပါရွင္..၊ ကၽြန္မကိုေလ..၊ အားေပးၾက ပါဦးရွင္ ေမာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဂြိပါရွင္.."အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရွင္ ဂြမ္းဂြိ၏ ၫုတု တုအာ တာတာသီခ်င္းဆိုသံက ေလာ္စပီ ကာမွ က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚေနသည္။ ဇာတ္စင္ တစ္ဝိုက္မက ႐ြာနီးစပ္မ်ားပါ ၾကား၏။ သီခ်င္းဆိုရင္း...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၄)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ထိုႏွစ္တြင္ တႏွစ္လံုး တိရစၦာန္မ်ား သည္ ေခြ်းဒီဒီက်ေအာင္ အလုပ္လုပ္ၾက သည္။ ဘယ္လိုပင္ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ကိုယ့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကရျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ စိတ္မညစ္ၾက။ သူတို႔လုပ္ေသာ အလုပ္ မွာ အလကားထိုင္စားေနၾကေသာ လူသားသူခိုးသူဝွက္တို႔ အက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏ အက်ိဳး...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၃)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ေဘာ္ျဖဴကို ေမာင္းထုတ္လိုက္ သည့္အတြက္ တိရစၧာန္မ်ားမွာ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ ၿငိမ္ေနၾကေသာ္ လည္း ဗႏၶဳလ၏မိန္႔ခြန္းကို သေဘာမ က်ၾက။ မ်ားစြာေသာ တိရစၧာန္တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕က ဗႏၶဳလ၏ မိန္႔ခြန္းကို ကန္႔ကြက္ လိုၾကေသာ္လည္း လယ္လယ္ဝယ္ဝယ္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ မေျပတတ္ၾက သျဖင့္...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၂)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ဓါတ္မီးစက္တည္ဖို႔ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တိရစၧာန္မ်ားမွာ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာကြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုကိစၥမွာ လြယ္ေသာ ကိစၥမဟုတ္သည့္ အေၾကာင္း ကိုလည္း ေဘာ္ျဖဴက ဝန္ခံသည္။ အုတ္ တို႔ အဂၤေထတို႔ ရဖို႔လည္းမလြယ္။ ဒိုင္န မိုစက္တို႔ ေၾကးနန္းႀကိဳးတို႔ရဖို႔လည္း မလြယ္။...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၁)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ေဆာင္းဝင္လာေသာအခါ မယ္သီ သည္ တေန႔တျခား မူမမွန္ေသာ အျခင္း အရာကို ျပသည္။ မနက္တိုင္းလည္း အလုပ္ေနာက္က်သည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနလို႕ ပါဟု သူက ဆင္ေျခေပးသည္။ ၿပီးေတာ့ ဟိုက နာသလိုသည္ ကနာသလိုလည္း ေျပာေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ မယ္သီသည္ အစားအေသာက္ လံုးဝမပ်က္။...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၀)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ထိုအခါ ဦးသာေခါင္တို႔လူစုက ေအာင္ၿပီေအာင္ၿပီဟု ေအာ္ၿပီးလၽွင္ တိ ရစၧာန္မ်ားအား ဖိ၍ လိုက္ၾကသည္။ ဤ သို႔လိုက္ျခင္းကား ေဘာ္ျဖဴစီစဥ္ထား သည့္အတိုင္း ျဖစ္ျခင္းပင္တည္း။ ဦးသာ ေခါင္တို႔လူစုသည္ ၿခံတြင္းသို႔ အကုန္ ေရာက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ တင္းကုပ္ ထဲတြင္ ပုန္း၍ေနၾကေသာ...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၉)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ကာလ အေတာ္ၾကာေသာအခါ အေျခေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရးသတင္း သည္ အေတာ္ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ သြားသည္။ ဗႏၶဳ လႏွင့္ ေဘာ္ျဖဴတို႔လည္း အနီးတဝိုက္ရွိ ကြင္းမ်ားသို႔ ခိုမ်ားကို ေန႔စဥ္လႊတ္၍ ဝါဒျဖန္႔ၾကသည္။ ခိုမ်ား၏တာဝန္မွာ ဦးသာေခါင္အား တိရစၧာန္မ်ားက ေတာ္ လွန္လိုက္ပုံကို အျခားတိရစၧာန္မ်ားဆီ သို႔သြား၍...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၈)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ ဝက္တို႔သည္ ဦးသာေခါင္၏ တိုလီ မိုလီထားေသာ အခန္းကို သူတို႔အဖို႔ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾက သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္တြင္ ပန္းဘဲ အတတ္ လက္သမားအတတ္ႏွင့္ အျခား ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ တတ္အပ္ေသာ အတတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ ေဘာ္ ျဖဴသည္...

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၇)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္ တိရစၧာန္တို႔သည္ မထြက္မကပ္ ႀကိဳးစား၍ စပါးရိတ္ၾကသည္။ ႀကိဳးစား က်ိဳးလည္း နပ္သည္။ ဦးသာေခါင္ လက္ ထက္ကထက္ အမ်ားႀကီးပို၍ ေကာက္ လႈိင္းမ်ား ထြက္သည္။ စပါးရိတ္ရသည့္ အလုပ္မွာ သူတို႔အဖို႔ မလြယ္။ ေျခႏွစ္ ေခ်ာင္းေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ ရိတ္ရ၊ လုပ္ထားေသာ...