လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ သတိျပဳသင့္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား

ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေဖ့ဘြတ္ (ေခၚ) လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳျခင္း မိမိ၏ ဘ၀ ေနထိုင္မႈ ပုံစံမ်ားအား လွစ္ဟျပျခင္း၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ခ်စ္သူ၊ ဇနီးမယား စသည္တို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ျခင္း၊ ေဖ့(စ္)ဘြတ္မွ တစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးခင္ မင္ျခင္း၊ မိတ္ ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား ေခတ္စားလ်က္...

ပီေလာပီနံ

ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ ေန႔စဥ္ စားသုံးၾကေသာ အေျခခံ စားကုန္ သီးႏွံမ်ား စာရင္းတြင္ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ အာလူးႏွင့္ ပီေလာပီနံတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ကမၻာ့ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ မ်ားအတြက္ ပီေလာပီနံသည္ ဆန္ႏွင့္ ေျပာင္း ၿပီးလၽွင္ တတိယ အမ်ားဆုံး...

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ လကၡဏာမ်ား

ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေန႔အခါကိုက္ေသာ ျခင္က်ားမ်ားမွ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး လူထံကူးစက္ၿပီး ျဖစ္ပြား သည္။ ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ေပါက္ဖြား ေသာ ျခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးအထိ ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပထမ အႀကိမ္ျဖစ္ဖူးၿပီးဟု ေပါ့ေလ်ာ့ရန္ မသင့္ ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ၁။...

သႀကၤန္တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား

သႀကၤန္ ေရကစားခ်ိန္ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္ပါ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားအား သတိျပဳ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်က္စိတြင္ မသန္႔ရွင္းေသာေရဝင္ျခင္း မ်က္စိအား ေရႁပြတ္၊ ေရပန္႔၊ ေရပူ ေဖာင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္း ျဖစ္ပါက မ်က္စိအား ေရၾကည္ေရေအးျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး မ်က္စိမွိတ္ အနားယူပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔အျပင္...

ကေလးမ်ားႏွင့္ အထက္လွန္ ေအာက္ေလၽွာ ဝမ္းပ်က္ေရာဂါ

  ကေလးငယ္မ်ား လသားကေလး မ်ားမွ စၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားမွာ ရာသီကာလ မေ႐ြး အစားမွားျခင္း၊ စားေသာက္ေသာ အစာမ်ား မသန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ရက္လြန္ အစားအေသာက္မ်ား မသန္႔ရွင္းေသာ ႏႈိ႔မႈန္႔မ်ား စသည္တို႔မွ တဆင့္ အထက္ လွန္ေအာက္ေလွ်ာေရာဂါ...

ကၽြဲေကာသီး

ကၽြဲေကာသီးသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေသာ သစ္သီး၀လံ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ သည္။ ေရွာက္သံပရာမ်ိဳးဝင္ အသီးမ်ား စာရင္းတြင္ ကၽြဲေကာသီးသည္ မူလမ်ိဳး စိတ္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္၏။ ဂရိတ္ဖ႐ု၊ သံပ႐ိုသီး၊ လိေမၼာ္သီး စသည္တို႔သည္ မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးစပ္ထားေသာ ႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းအသီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြဲေကာပင္မ်ား၏...

အစာမေၾက ေလထိုးေလေအာင့္ ျခင္းႏွင့္ သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္ မ်ား

ေဒါက္တာမီ အစာမေၾက ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္း မွာ လူအမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး သာမန္ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေရာဂါႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျခင္းအား ခြဲျခားသိရွိ ရန္လိုအပ္သည္။   အစာမေၾကျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ေသာအခ်က္မ်ား စတီး႐ြိဳက္မပါသည့္ အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား NSAID ေဆးမ်ား ေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ သုံးေနျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္...