ရွှေတစ်ကျပ်သား ကျပ်သုံးသောင်းကျ (မတ်လ ၂၇)

0
454

မတ်လ ၂၄ ရက်နှင့် ယနေ့ပေါက်ဈေးနှိုင်းယှဥ်ချက်အရ အခေါက်ရွှေမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ်သုံးသောင်း ဈေးကျသွားသည်။

ထားဝယ်ဈေးကွက်အတွင်း အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ၂၉၁၀၀၀၀ ကျပ် ဈေးဖွင့်ထားသည်။

ထိုင်းဘတ်ဈေးမှာ အနည်းငယ်ကျလာပြီး ဓာတ်ဆီဈေးမှာ တက်ရိပ်ပြလာသည်။

ဓာတ်ဆီဈေးမှာ ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းအပြင် မြေပြင်တွင် လူအများအမှန်တစ်ကယ် ဝယ်ယူသုံးစွဲရသည့် ပြင်ပဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကိုပါ ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။