လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် 

လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် 
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်းက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ကျဆင်းနေပါတယ်။