အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု

အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ကိုဗစ်နှင့် အာဏာသိမ်း ကာလအတွင်း အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ တိုးလာနေပါတယ်။