သတင်းတု၊ သတင်းမှား

0
98

လူထုကိုလှည့်ဖျားဖို့ သတင်းတု၊ သတင်းမှားဆိုတာ သမိုင်းနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းကို Dawei Watch က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။

Dawei Watch ရဲ့ YouTube တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည်ရူနိုင်ပါတယ်။