လောင်းလုံးမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့ရဲ့ ထားဝယ်ရိုးရာသပိတ်မျှောမြင်ကွင်းများ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ