အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ညနေ ထားဝယ်အကျဉ်းထောင် ရှေ့ မြင်ကွင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်ညနေ ထားဝယ်အကျဉ်းထောင် ရှေ့ မြင်ကွင်း

ဓာတ်ပုံ – Dawei Watch