လောင်းလုံးမြောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ