ထားဝယ်ခရိုင် ပညာရေးသပိတ်စစ်ကြာင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်၊ ထားဝယ်မြို့မြင်ကွင်း