ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ထားဝယ်မြို့မြင်ကွင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

၁၇ ရက်မြောက် ထားဝယ်ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ ထားဝယ်မြို့မြင်ကွင်း