ထားဝယ်သပိတ်စစ်ကြောင်း ၁၆ ရက်မြောက် မြင်ကွင်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

မြို့တောင်ဘက်စွန်းအထိ ခရီးဆန့်လာတဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်း

ထားဝယ်သပိတ်စစ်ကြောင်း ၁၆ ရက်မြောက် မြင်ကွင်းSHOW LESS