လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

သပိတ်မှောက်ပွဲတွင် လူထုလူတန်းစား အရောင်စုံ တွေ့မြင်လာပြီး လူသိန်းချီပါ သပိတ် ဆက်လက် ဆင်နွှဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားမှု သပိတ်ကော်မတီ (ထားဝယ်ခရိုင်) က ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လာပြီး စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး အကြမ်းမဖက် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆန့်ကျင်သွားမည်ဟုဆိုသည်။

ဓာတ်ပုံ – Dawei Watch

လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်လာသော ထားဝယ် သပိတ် ထားဝယ် ငါးရက်မြောက်