မည်သူမှသည် မည်သို့ ဆီသို့

0
628
editorial

ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အသစ် ဖွဲ့စည်းတော့မည်ဖြစ်ရာ လူစာရင်း အသစ်များအကြောင်း ငြင်းခုံ စိတ်ကူးကြတော့မည်ဖြစ်သည်။

အမျိုးမျိုးသော စကားဝိုင်းများတွင် ငြင်းခုံဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်မှာ “မည်သူ”(Who) က မည်သည့် နိုင်ငံရေး ရာထူးနေရာ ရသင့်သည်ဟူ၍သာ အလေးပေး ကြပါသည်။

သို့သော် မည်သူဆိုသည်ထက် ပိုသည့် အရေးကြီးသော “မည်သည့်” (What) အရေးကိစ္စများကို ဦးစားပေးထား၍ “မည်သို့” (How) အကောင် အထည် ဖော်သင့်သည်ဆိုသည့် ကိစ္စမှာ နောက်ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ အများအားဖြင့် လုံးလုံးထည့်သွင်း မစဉ်းစား သလောက်ဖြစ်သည်။

တနင်္သာရီတိုင်းအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖြေရှင်းစရာ ကိစ္စများပြား လွန်းလှသည် ဖြစ်ရာ မည်သူ ဖြေရှင်းသည်ဆိုမှာ အရေးပါသည်မှန်သော်လည်း မည်သည့် ကိစ္စများကို ဦးစားပေး၍ မည်သို့ ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်သင့်သည်ဆိုသည်မှာ သာ၍ အရေးကြီးပါသည်။

ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ စနစ်ကို အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သူ ဆိုသည့် လူများသည် စနစ်ကို ခေတ္တခဏ တက်မောင်းရသော ယာဉ်မောင်း များသာဖြစ်ရာ ရေရှည်တွင် ယာဉ်ယန္တရားစနစ်ကြီး သန်စွမ်းကျန်းမာရန် များစွာ အရေးကြီးပါသည်။

ထိုကြောင့် မည်သူဆိုသည့် ယာဉ်မောင်းကိစ္စ အရေးကြီးသည်မှန်သော်လည်း ရေရှည်တွင် ယန္တရားစနစ်အတွင်း ကောင်းမွန်သော မူဝါဒ အလေ့အကျင့် ကောင်းများ စွဲကျန်စေရန် မည်သည့် အရေးကိစ္စများကို မည်သို့ အကောင်အထည်ဖော် ကိုင်တွယ်သင့်သည် ဆိုသည်မှာ သာ၍ အရေးကြီးပါကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အယ်ဒီတာ (ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၁)