တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ မဲဆန္ဒနယ်များ

45
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တို့အတွက် မဲသုံးပြား ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုလွှတ်တော် သုံးရပ်အတွက် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း မဲဆန္ဒနယ်များ ခွဲထားပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။