ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဆပ်ပြာ

0
205

ကျန်းမာရေးနှင့် အာကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်ကို Dawei Watch မှ တင်ဆက်သည်။