အွန်လိုင်းကနေသင်ယူဖို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အခက်အခဲများ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် သင်ကြားရာတွင် ကျောင်းသားများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အခက်အခဲများကို ရန်ကုန် တကကသိုလ် မှာ ကျောင်းသား အချို့က ဇွန်လအတွင်းက သုတေသန ပြုခဲ့ကြပါတယ်။


အဲဒီ သုတေသန စစ်တမ်းရလာဒ်တွေ အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြထားတာကို University of Yangon Students’ Union Facebook စာမျက်နှာကနေ ရယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

Dawei Watch