အခန်း (၁)၊ ပျောက်ဆုံးနေသူများ

0
90
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ဒေါက်တာမြင့်ဇော် ရေးသားထားတဲ့ “ကပ်ဘေးထဲက တော်လှန်ရေး” စာအုပ်ထဲမှ “အခန်း (၁)၊ ပျောက်ဆုံးနေသူများ” ကို တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။

စာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖိုးဇော်(ထားဝယ်) ဖတ်ကြားပြီး Dawei Watch Studio တွင် အသံသွင်းယူထားသည်။

အခန်း (၂) အာဏာပိုင်များ ကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမည်။

Dawei Watch