ရုံးတော် အမိန့်

0
235
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် အမှု ထောင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။ အမှု အကျဥး်ချုပ်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြထားပါတယ်။

Dawei Watch တင်ဆက်သည်။