တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေဆိုလိုသည့် ကျောင်းသားများ ဖြေဆိုနိုင်ပြီး လက်ရှိ မဖြေဆိုလိုသည့် ကျောင်းသားများအတွက် အစားထိုးဖြေဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ