သတင်းမှား သတင်းမှန် စစ်နည်း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

သတင်းရေးသူကို စစ်ပါ။
သတင်းရေးသူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ စစ်ပါ။ သူရဲ့ အကြောင်း(Profile) ကို လေ့လာပါ။

သတင်းရင်းမြစ်များစွာနဲ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးပါ။
တရားဝင်သတင်းဌာနတွေရဲ့ သတင်းဖော်ပြ ချက်တွေနဲ့ တိုက်စစ်ပါ။

ရက်စွဲတွေကို စစ်ပါ။
ယနေ့ ရက်စွဲ ဟုတ်/မဟုတ်စစ်ပါ။ အရင်နေ့ အရင်လတွေက သတင်းဟောင်းတွေ ဖြစ်နေလား စစ်ပါ။

သတင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို ဖတ်ပါ။
သတင်းခေါင်းစဉ်နှင့် ဖော်ပြထားတဲ့ အချက် အလက်တွေ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ပါ။

ကျွမ်းကျင်သူကို မေးပါ။
အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သော ပညာရှင် များကို မေးပါ။

ရင်းမြစ် – MIDO