Tanintharyi Radio / တစ်ပတ်တာ သင့်ကံကြမ္မာ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ၊၂၀၁၉ မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၊၂၀၁၉ အထိ

တနင်္သာရီ ရေဒီယို