Tanintharyi Radio/အယ်ဒီတာ့ အာဘော်

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

“မြစ်တစ်စင်း၏ အဖိုးအခ”
ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀
တနင်္သာရီရေဒီယို