Tanintharyi Radio / အယ်ဒီတာ့ အာဘော်

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

“နှစ်ကူး အခါသမယ”
ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၀
တနင်္သာရီရေဒီယို