အယ်ဒီတာ့ အာဘော်

0
314

“မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ရွာကြီးအတွင်းတွင် ရှိသည်”

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၁၉

တနင်္သာရီရေဒီယို