အလုပ္ႏွင့္ ေမတၱာ

0
212

အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလြန္းသည့္ ယေန႕ေခတ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ တစ္ခုခုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္အတြက္ ဆန္းသစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အရမ္းအေရး ႀကီးေပသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လက္ခံထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဆန္းသစ္ျခင္းဟူသည္မွာ လြယ္သည့္ ကိစၥမဟုတ္။ လူတိုင္းလုပ္တတ္သည့္ ကိစၥဟုတ္။ ေမြးရာပါ ဗီဇသက္သက္လည္း မဟုတ္ေပ။

ထို႕ေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ဆန္းသစ္သည့္ စိတ္ကူး ေပၚထြက္လာေရး ႀကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။

ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္၊ စိတ္ေခၚမႈကို ေခၚလႊႊားခ်င္စိတ္ကို ထိန္ထားပါ။ ေဘာင္အျပင္ဘက္ ထြက္ပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာသံုးပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ အရႈံးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါေစ။ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပပါေစ။ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ပါမည္။

သို႕ေသာ္ ေသခ်ာ ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ လူတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) လူအဖဲြ႕ အစည္းအေပၚ ေမတ္ၱာစိတ္ထားျခင္းက အဓိက က်ေပသည္။ လူတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈကို ေျဖရွင္း ေပးခ်င္စိတ္သည္ အဓိက က်သည္။ လူအမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးခ်င္သည့္ ျပင္းျပစိတ္က ဆန္းသစ္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားအားလံုးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္ဆိုပါစို႕။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္သည့္ ျပင္းျပစိတ္ထားရွိလွ်င္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္က တျဖည္းျဖည္း ကိန္းၿပီးလာသည္။ ျပင္းျပသည့္ ဆႏ္ၵရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ိဳးစံုကို  အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စဥ္းစားၿပီး လုပ္ႏိုင္သည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ၀န္မေလးေပ။

ယေန႕ကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္စားသည့္ ကာလတြင္ ေမတၱာစိတ္သည္ အင္မတန္အေရးပါပါသည္။

ထမင္းဆိုင္ေရာင္းသူတစ္ဦးက ကိုယ့္ဘ၀စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ထမင္းေရာင္းသည္ဟု ခံယူျခင္းထက္ လူအမ်ား၏ ဆာေလာင္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ ေပးရန္ႏွင့္ အာဟာရ ျဖည့္တင္းေပးရန္ဟု ခံယူျခင္းက လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုၿပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳမုန္႕ သံုးမလားမသံုးဘူးလား၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး ငရုတ္သီးမုန္႕ကို သံုးမလဲ။ အသီးအရြက္သားငါး လတ္မလတ္ ေသခ်ာ စိတ္မွာလား။ သန္႕ရွင္း သန္႕ရပ္မႈ ဂရုစိတ္မလား ၊ မစိုက္ဘူးလား။ လူေတြ တစ္ေန႕ တစ္ေန႕ ဒါ ဒါခ်ည္း စားရ တာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ဟင္းအမယ္ အသစ္အဆန္းေတြ ဖန္တီးမလား စသျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစမည့္ အေလ့အထမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ ၿပီးသား ျဖစ္သြားသည္။

အလုပ္တြင္ ေမတၱာစိတ္ထားရန္ အင္မတန္ အေရးႀကီးေပသည္။

အယ္ဒီတာ (စက္တင္ဘာ ၁၄ ၊ ၂၀၁၉)

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု