ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ၾကားကာလ Petro and Trans တာ၀န္ယူမည္၊ GGS ပိုင္ ေျမ၊ ဂက္စ္ပိုက္ငွားမည္

0
828

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးၾကားကာလကို တင္ဒါေအာင္ ျမင္ထားသည့္ Petro and Trans ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး GGS ကုမၸဏီက စက္႐ုံေျမေနရာႏွင့္ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းကို ယာယီငွားရမ္းအသုံးျပဳခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးႏွင့္ GGS ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က GGS ကုမၸဏီကို စက္တင္ဘာလကုန္အထိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး တင္ဒါေအာင္ ထားသည့္ Petro and Trans ကုမၸဏီကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္လုပ္ ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အထိ လစ္ဟာေနသည့္ သုံးလတာၾကားကာလတြင္ တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ Petro and Trans ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ၾကားကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ေရး GGS ပိုင္ ေျမေနရာႏွင့္ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းကိစၥအတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ ရာ အေထာက္အကူျပဳ  ဗဟိုႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ GGS ကုမၸဏီတို႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ေျမ ေနရာႏွင့္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းယာယီငွားရမ္း မည့္ကိစ္ၥကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး GGS ကုမၸဏီက Petro and Trans ကုမၸဏီ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ၫွိႏႈိင္းမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ ေၾကာင္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရ က ေျပာသည္။

Petro and Trans ကုမၸဏီက ၾကားကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္း မည္မွ်ေကာက္ခံမည္ကို အတိ အက် မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လက္ ရွိ တစ္ယူနစ္ ၂၅၀ က်ပ္ထက္ ပိုမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ဏနအမသ ေညိ ႊမေည် ကုမ္ၸဏီက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၃၈ က်ပ္ ျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ထားသည္။

“(ၾကားကာလ) ယူနစ္ေစ်းႏႈန္းက ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေျပာလို႔ မရေသး ဘူး”ဟု ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။ထား၀ယ္ေဒသ မီးမပ်က္ေစေရးအတြက္ တိုင္းအစိုးရက ေတာင္းဆိုထားသည့္ စက္႐ုံေျမေနရာႏွင့္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း ငွား ရမ္းရန္ သေဘာတူလိုက္ၿပီး ငွားရမ္းမည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ၫွိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း GGS ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမတ္သူႏိုင္က ဆိုသည္။

ၾကားကာလသုံးလကို GGS ကုမၸဏီက ဆက္လုပ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပိုင္ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေျမေနရာ တို႔ကို ငွားရမ္းေပးရန္ တိုင္းအစိုးရက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

GGS ကုမၸဏီက ဆက္မလုပ္ဘဲ ဂက္စ္ပိုင္လိုင္းႏွင့္ ေျမေနရာ ငွားရမ္းရန္ သာ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ GGS ကုမၸဏီဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္တို႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္အတူ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရၿပီး လက္ရွိတြင္ ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီး ခံထားရသည္။

ထိုေၾကာင့္ Petro and Trans ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီး ခံထားရသည့္ GGS ကုမၸဏီ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ၫွိႏႈိင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္သူႏိုင္က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူအခ်င္းခ်င္း ၫွိ ႏႈိင္းမႈအဆင္ေျပပါက ေျမေနရာ၊ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း၊ မီးလင္းေရး၀န္ထမ္းတို႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ဦးျမတ္သူႏိုင္က ဆိုသည္။

“ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမ္ၸဏီ ဂုဏ္သေရရွိရွိ ျပန္ၿပီးထြက္သြား ခ်င္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈအားလုံး ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးမယ္” ဟု ဦးျမတ္သူႏိုင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ ထားၿပီး ၾကားကာလကိုပါ တာ၀န္ယူလုပ္ ကိုင္မည့္ Petro and Trans ကုမၸဏီ (တင္ဒါဖြင့္စဥ္ကလာေရာက္သူ) တာ၀န္ ရွိသူထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ ေသာ္လည္း ဖုန္းမကိုင္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းခြင့္မရေသးေပ။

ကိုေဇာ္