ယူနီကုဒ္ ျမန္မာစာစနစ္ကို ေအာက္တိုဘာတြင္ စသုံးမည္၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးရန္ တိုက္တြန္း

0
451

ယူနီကုဒ္စနစ္ကို အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာစာစနစ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ အသုံးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ယူနီကုဒ္ျမန္မာစာစနစ္ကို ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံး ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကရန္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္ တြန္းလိုက္သည္။

ယူနီကုဒ္စနစ္ကို အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာစာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စုေဖာင့္ကို အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္အသုံးျပဳၾကရန္ ၫႊန္ၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ားကိုပါ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာကို အသုံးျပဳ ရန္ တိုက္တြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယူနီကုဒ္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား အပါ အ၀င္  တစ္ကမ္ၻာလုံးရွိ ဘာသာစကားမ်ား ကို ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစသည့္ လွ်ပ္စစ္ ပစ္ၥည္းမ်ားအားလုံးတြင္ ေရးသား၊ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သတ္မွတ္ထားေသာ   ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ေပးပို႔ သည့္ မက္ေဆ့(စာတို)မ်ားကိုလည္း ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေနာက္ပိုင္း ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာျဖင့္သာ ေပး ပို႔ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးစာမ်ား ေပးပို႔လွ်က္ရွိသည္။

ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာစာ ထည့္သြင္းထား သည့္ ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ယင္း မက္ေဆ့မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို ေျပာင္းရန္အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ယူနီကုဒ္ကို အားလုံးက ၀ိုင္းသုံး လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကာလာရင္ အဆင္ ေျပသြားလိမ့္မယ္”ဟု၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာစာမ်ားကို အသုံး ျပဳေနၾကၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဖုန္းျဖင့္ ျမန္မာ စာအသုံးျပဳသူ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ႏ- ြသလနမညာနညအ စနစ္ကို ပိုမိုအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ယူနီကုဒ္ စနစ္ကို အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာစာ စနစ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္း အတာျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ယင္းယူနီကုဒ္စနစ္ကို အေျခခံထား သည့္ ျမန္မာစာစနစ္ေပၚေပါက္လာေစ ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ထားရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။           

Dawei Watch