စီမံမႈအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးအတြက္ တင္ဒါေအာင္ထား သည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမစမီ ၾကားကာလတြင္ မည္သို႕ စီစဥ္ထားသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို GGS ကုမၸဏီက ဆက္မလုပ္ပါက အစားထိုးမည့္ အစီအစဥ္ အဆင္သင့္ရွိသည္ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုထားသည္။

၀မ္းသာစရာပင္။

သို႕ေသာ္ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္တင္ဒါေအာင္ၿပီးသည့္ ကုမၸဏီအား ေၾကညာၿပီး ခ်ိန္တြင္ ၾကားကာလ အစီအမံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ထပ္ေမးရာ

(၁) GGS ကုမၸဏီကို ဆက္လုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံမည္။

(၂) အကယ္၍ ဆက္မလုပ္ပါက လွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ ဂက္စ္အင္ဂ်င္သို႔ သြယ္တန္းသည့္ ပိုက္လိုင္း၊ ေျမေနရာတို႔ကို ငွားရမ္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမည္။

(၃) အဆိုပါ ေမတၱာရပ္ခံမႈ ႏွစ္ခုစလံုး အဆင္မေျပပါက လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ေျပာ၍ မရေသးဟု ဆိုသည္။

ထုတ္ေျပာ၍ မရေသးဟူသည့္ အစီအစဥ္သည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးဦး၊ အစုအဖဲြ႕တစ္ခုခုအား ေမတၱာရပ္ခံမည့္ အစီအစဥ္ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ဟုသာ ဆုေတာင္း ေနမိသည္။

စီမံခန္႕ခဲြသည့္ အဆင့္တြင္ ေရာက္ေနသူမ်ား၊ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္ရန္ အင္မတန္ အေရးႀကီးေပသည္။

ကြက္ေက်ာ္မျမင္သည့္အခါ ျဖစ္ၿပီးမွ အဆင္ေျပသလို ေနာက္က လိုက္ရွင္း ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးျဖင့္ လံုးခ်ာလည္ေနတတ္သည္။

ဥပမာ ထပ္ေပးရလွ်င္

မိုးရာသီ ကုန္ခါနီး ေရႀကီးၿပီး၊ ေျမၿပိဳၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျမၿပိဳေဘးအႏ္ၲရာယ္ အတြင္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မည္၊ သဘာ၀ေဘးျဖစ္က ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပတ္မ်ား စုစည္းထုတ္ျပန္မည္ဟူသည့္ အစီအစဥ္ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရ သည္မွာ ရင္တနင့္နင့္ ျဖစ္လွသည္။

တိုင္းေရးျပည္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကြက္ႀကိဳျပင္ၿပီး စနစ္တက် စီမံခန္႕ခဲြသည္ကို ျမင္လိုလွပါသည္။

အယ္ဒီတာ (စက္တင္ဘာ ၇ ၊ ၂၀၁၉)