၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အမႈ ႐ုံးခ်ိန္း ထူးျခားခ်က္မ်ား

0
3472

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ တနသၤာရီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိ သူသုံးဦးတို႔၏အမႈ ၂၇ ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၈ ႀကိမ္ ေျမာက္႐ုံးခ်ိန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔တို႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္း႐ုံးခ်ိန္းႏွစ္ရက္အတြင္း ထူးျခား ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

အေဆာက္အဦးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္ကို စစ္ေဆး

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္ကို ရာႀကီးမႈအမွတ္ ၂/၂၀၁၉ အတြက္ လိုျပသက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆး ခဲ့သည္။ ရာႀကီးမႈအမွတ္ ၂/၂၀၁၉ မွာ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ အသုံးျပဳၿပီး ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္း ခဲ့သည့္အမႈ ျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ေဇာ္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္(ACC) ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခံရသည့္အတြက္ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းသည့္ ကိစၥကို စစ္ေဆးရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ေလယာဥ္ကြင္း ကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး စာ႐ြက္စာ တမ္းမ်ား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း တရားခြင္ အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းသည့္ ကိစၥ ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁ ရက္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းခကို တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ၄၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုသည္။

သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္းရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဒသအလိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ထြက္ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း ရွင္းလင္းရသည့္ ၂၀၃ ဧကစလုံးတြင္ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ထူထပ္ေနပါက တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ၄၅ က်ပ္ႏႈန္းထား က သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က ထြက္ဆိုသည္။

သာမန္ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္းပါက တစ္ ေပပတ္လည္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းေပးေခ် ရန္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း ရွင္းလင္းရ သည့္ ၂၀၃ ဧက၏ တစ္၀က္ခန္႔သာ ခ်ဳံႏြယ္ထူထပ္သည္ဆိုက ၂၀၃ ဧက အတြက္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ သာ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဇာ္က တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

ခ်ဳံႏြယ္ သုံးပုံတစ္ပုံသာ ထူထပ္ ပါက ၂၀၃ ဧကအတြက္ တစ္ေပ ပတ္ လည္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ၅၀ ျပားသာခြင့္ျပဳ သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္  ေပးေခ်ပါက က်ပ္  ၁၃၃၃ သိန္း သက္သာမည္ျဖစ္ၿပီးတစ္ေပ ပတ္လည္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ၅၀ ျပားျဖင့္ ေပးေခ်ပါက က်ပ္ ၁၇၃၃ သိန္း သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဦးျမင့္ေဇာ္က တရား ခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္း ဦးစီးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဟာင္း တို႔ကို စစ္ေဆး

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ၿခံကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္ မွတ္သည့္ ကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္း အခြန္ဦးစီးမွဴးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ရဲထြန္း ႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးမွဴး  ေဟာင္း ဦးျမင့္စိန္တို႔ကို တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္မိသားစုပိုင္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရွိ  အိမ္ႏွင့္ေျမကို ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၃၂၀ သိန္းေက်ာ္သာ တန္ဖိုးရွိေသာ္လည္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ GGS ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ GGS ကုမၸဏီအား သရက္ေခ်ာင္း ငါးေလလံေစ်း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျခင္း လုံး႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပုေလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တိုင္းအစိုးရဧည့္ရိပ္သာ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္ဟု အဂတိ ေကာ္မရွင္က စြပ္စြဲထားသည္။

ေျမအက်ယ္အ၀န္း ၀ ဒသမ ၀၅ ဧကေပၚတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ RC ႏွစ္ထပ္တိုက္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္စိန္ က တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

၎တို႔အဖြဲ႕က ေနအိမ္တန္ဖိုးကို ၂၆၆ ဒသမ ၄၀၀ သိန္းႏွင့္ ေျမတန္ဖိုး ကို ၅၅ သိန္း စုစုေပါင္း ၃၂၁ ဒသမ ၄၀၀ သိန္းရွိသည္ဟု တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

စြပ္စြဲခံရသူ၏ ေရွ႕ေနက အျပန္ အလွန္ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ သတ္ မွတ္သည့္ေစ်းႏႈန္းမွာ အခြန္စည္းၾကပ္ ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ေဆာင္ရန္ ဌာနတြင္ လာေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုသည္။

လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိ တံတားဦးစီးဌာနတြင္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦး၀င္းမင္းထြဋ္ကို စစ္ေဆး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မီနီဘတ္ဂ်က္တြင္ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံလမ္းရွိ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ခင္ပြန္း ၀ယ္ယူထားသည့္ ေျမကြက္ကို အုတ္ၿခံစည္း႐ိုးခတ္သည့္ ကိစ္ၥတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

မီနီဘတ္ဂ်က္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလကုန္ အထိ အခ်ိန္အတြင္း ဌာနအခ်ိဳ႕က ၎င္း တို႔လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ မၿပီးႏိုင္ဟု ယူဆကာ ဇြန္လ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လခန္႔တြင္ ပိုလွ်ံရန္ပုံေငြအျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံၾကေၾကာင္း ဦး၀င္းမင္း ထြဋ္က တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ ေငြမ်ားအနက္မွ က်ပ္ ၁ ဒသမ၉ ဘီလီယံျဖင့္ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုလုပ္ရန္ တိုင္းအစိုးရက ဇူလိုင္လ ခန္႔တြင္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

အထက္ပါ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုကို အခ်ိန္ တိုအတြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ရၿပီး ေငြထုတ္ ရန္ တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ား မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ မလြဲမေသြ ေငြထုတ္ရမည့္ ဘတ္ဂ်က္ပိတ္ခါနီး အခ်ိန္မွသာ ေငြထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္း မင္းထြဋ္က ထြက္ဆိုသည္။

ေငြထုတ္ယူရသည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ သည့္ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လုပ္ငန္းတစ္၀က္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ အဆင့္လိုက္ရွိ ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အခ်ိန္မလုံေလာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးကို ဘတ္ဂ်က္ကာလေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ တစ္လုံး တစ္ခဲတည္း ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ၎က တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

၎အျပင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံ လမ္းရွိ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္ အုတ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရံ သည့္ ကိစ္ၥကို ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အဆိုပါေျမကြက္ကို အုတ္ၿခံ စည္း႐ိုးခတ္ရန္အတြက္ လက္ရာေကာင္း သည့္ ပန္းရံအဖြဲ႕ကို ရွာေပးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလခန္႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ုံးခန္းအတြင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က အကူအညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းမင္းထြဋ္က ထြက္ဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လမ္းဦးစီးဌာန ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ နယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚ၀င္းလဲ့လဲ့ခိုင္ကို ၎င္းက ထပ္ဆင့္အကူအညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦး၀င္းမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

DDPC ကုမၸဏီ၏ အႀကီးတန္း အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးသန္းထြဋ္ဦးအား စစ္ေဆး

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ အေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးသန္းထြဋ္ဦး အား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို DDPC က စတင္တာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္မွ ေနာက္ဆုံးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလခန္႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းထြဋ္ဦးက တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါတင္ဒါကို DDPC ကုမၸဏီ၊ ဖိုးသီးခ်ိဳကုမၸဏီ၊ APU ကုမၸဏီႏွင့္ GGS ကုမၸဏီတို႔က ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တင္ဒါတင္သြင္းၿပီး အခ်ိန္တစ္လ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ DDPC  ဒုဥကၠ႒က တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးထံ သြားေမးရာ GGS ကုမၸဏီကို ေ႐ြးခ်ယ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္ကို သိရေၾကာင္း ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ထြက္ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ GGS ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ရက္စြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တိုင္းအစိုးရသည္ တင္ဒါတင္သြင္း သည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူ၍ တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထိုေနာက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ GGS ကုမၸဏီထံမွ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၃၀က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး မီးသုံးသူထံ ျပန္ျဖန္႔ရန္ ၆ လသက္တမ္းရွိ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းအစိုးရႏွင့္ DDPC ကုမၸဏီတို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို DDPC ကုမၸဏီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အထိ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထိုေနာက္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို DDPC ကုမၸဏီက ရပ္နားလိုက္ရၿပီး ေနာက္ GGS က ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၿပီး မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ထြက္ ဆိုသည္။

Dawei Watch