ရေနာင္းဌာနီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျပန္လြတ္၊ ေက်ာင္းမ်ားယာယီပိတ္ ထားဆဲ

0
537

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ရေနာင္းၿမိဳ႕ရွိ ရေနာင္းဌာနီ ၀ပ္နာမိန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ ၃၀ ေက်ာ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ က မိန္႔ၾကားသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ ၾကားေပးေနသည့္ ရေနာင္းဌာနီ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းကို ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားက ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅက မိန္႔သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တြင္ ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ (တသမု စနမာငအ) မရိွသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလ္ႅက မိန္႔ၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမန္မာဆရာ/မမ်ား ဖမ္းဆီးခံရသည့္အတြက္ ရေနာင္းဌာနီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းေက်ာ္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့ၾကၿပီး  ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ျပည့္စံုေအာင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းမ်ားမွာ ယာယီပိတ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅက မိန္႔သည္။

“ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဖြင့္မယ္ဆိုတာ မသိ ေသးဘူး ၾကာဦးမယ္ထင္တယ္”ဟု ရေနာင္းဌာနီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမွ တတိယတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏မိခင္က ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀ ေက်ာ္သည္  ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦး လွ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြငါးေထာင္စီ ေပးေဆာင္ ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအရ အမႈဖြင့္ တရားစြဲမႈမရိွေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ရေနာင္းဌာနီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။                  

Dawei Watch