ေရႀကီးေဒသရွိ ေရတြင္းေရကန္တြင္ ကလိုရင္းေဆးခတ္လိုပါက ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္

0
175

ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ေဒသရွိ ေရတြင္း ေရကန္မ်ားတြင္ ကလိုရင္းေဆးခတ္လို ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်းလက္က်န္းမာ ေရးဌာနမ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္း မာ/ကုသေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေရျပန္က်သြားသည့္ ေဒသမ်ား တြင္ ကလိုရင္းေဆးခတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးမွဴးမ်ားကို ညႊန္ၾကားထားၿပီး ခတ္မည့္ကလိုရင္း ေဆးကိုလည္း အလံုအေလာက္ျဖန္႔ေ၀ ေပးထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာ/ ကုသေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းမင္းက ဆိုသည္။

“ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ေတြ သားဖြားဆရာမေတြ က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ေတြရွိတယ္။ သူတို႔ကို ေျပာၿပီး ေတာ့ ခတ္လို႔ရတယ္”ဟု ေဒါက္တာထြန္း မင္းက ေျပာသည္။

မသန္႔ရွင္းသည့္ ေရကို ေသာက္မိ ပါက ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ၊ ၀မ္းကိုက္ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎င္းက ရွင္းျပသည္။

ေရတြင္းေရကန္တြင္ ကလိုရင္း ေဆးခတ္ပါက ေရသန္႔ရွင္း(ပိုးမႊားကင္း) သြားၿပီးအထက္ပါေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြား ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းမင္းက ေျပာသည္။

ေရက်သြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အထက္ပါေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းရွိ/ မရွိကုိ ေရသန္႔ကိုသာ ေသာက္သံုးၾက သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ေရာဂါျဖစ္ ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

ေရတြင္းေရကန္တြင္ ကလိုရင္း ေဆးခတ္ပါက ေရတြင္ အခ်ိန္တစ္လခန္႔ ၾကာသည္အထိ ေဆးအနံ႔ရေနတတ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းမင္းက ဆို သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာ သြန္းသည့္အတြက္ တိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ေရျမဳပ္ခဲ့သည္။

ကိုေဇာ္