တနသာၤရီတိုင္း အေျခခံဆရာမ်ားသမဂ္ၢ ဖြဲ႔စည္းရန္စီစဥ္

0
170

တနသၤာရီတိုင္း အေျခခံဆရာမ်ား သမဂၢတစ္ခုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ အေျခခံဆရာမ်ားသမဂ္ၢ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း အေျခခံဆရာ မ်ားသမဂ္ၢကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ထား၀ယ္ပညာေရးေကာလိပ္ ဆင္း ဆရာအခ်ိဳ႕က ဦးေဆာင္ကာ ယင္း သမဂၢဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္း အေျခခံဆရာမ်ား သမဂ္ၢကို လာမည့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း အေျခခံဆရာမ်ားသမဂ္ၢ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“အခုဖြဲ႔မယ့္ဆရာမ်ားသမဂ္ၢသည္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တိုက္ခိုက္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဘက္က လံုး၀ကို ရပ္ တည္ေပးမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္” ဟု ယင္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္ ဦးေ၀ယံစိုးက ဆိုသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရရွိသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာ၊ ဆရာမ လံုေလာက္စြာ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ စသည့္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္း အေျခခံဆရာ မ်ားသမဂ္ၢကို ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးႏိုင္လင္းသူက ေျပာသည္။

အေျခခံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသမဂ္ၢမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနအေနျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသာ္ လည္း ယင္းသမဂ္ၢကို လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

“ဆရာေတြရဲ႕ အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ တာ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကား ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုစရာရွိတာ ေတာင္းဆိုဖို႔ လုပ္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုရင္ ေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေတာင္းဆိုတာ ေတြသည္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္၊ ပညာေရး ေလာကအတြက္ ေကာင္းတာ ဆိုရင္ တို႔ကေထာက္ခံမွာပါ”ဟု ေဒၚျမင့္စိန္ က ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Myanmar Teacher Federation) အဖြဲ႔၀င္ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕လည္းရွိ သည္။

ေက်ာ္သူစိုး