တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဘာသာတြဲမွားယြင္း ျဖည့္စြက္မိပါက ျပင္ဆင္ခြင့္မျပဳဟုဆို

0
274
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဘာသာတြဲမွားယြင္း ျဖည့္စြက္မိပါက ျဖည့္စြက္သည့္ ဘာသာ တြဲကိုသာ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္း လဲျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထား သည္။

“မွားယြင္းျဖည့္စြက္မိရင္ ဥပမာ အတြဲ ၂ နဲ႔တင္လိုက္ၿပီးၿပီဆိုရင္ အတြဲ ၁ နဲ႔ ေျဖမရေတာ့ဘူး”ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယပညာေရးမွဴး ဦးၾကည္ရွိန္က ေျပာ သည္။

စာေမးပြဲ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေျဖဆိုမည့္ဘာသာတြဲ အမွတ္စဥ္ ၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈  ကို အစိမ္းေရာင္၊ ေျဖဆိုမည့္ ဘာသာတြဲအမွတ္ ၂၊ ၃၊ ၄ ကို ပန္းေရာင္ ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ အေရာင္ခြဲျခားသတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

တက္ၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ စာေမးပြဲ၀င္ေၾကးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၀၀ တန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေငြသြင္း တံဆိပ္ေခါင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားထံတြင္  ၀ယ္ယူကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္ရွိန္က ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ား၊ ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ တြဲဖက္ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားထံတြင္ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ ယူကာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ျပင္ပေျဖဆိုသူမ်ားမွာမူ သက္ဆိုင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားတြင္ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူကာ ေလွ်ာက္ ထား ရမည္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ ေငြသြင္းတံဆိပ္ ေခါင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မွ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေနာင္က ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တနသၤာရီတိုင္း တြင္ တက္ၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ ၂၁၅၉၇ ဦးရွိေၾကာင္း တိုင္းပညာ ေရးမွဴးရံုး၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးျမင့္