လက္ငင္းျပႆနာမ်ား မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္သစ္မ်ား ခြင့္မျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆို

0
100

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆီအုန္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ငင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖ ရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္သစ္မ်ား ခ်ထားေပးျခင္းမျပဳရန္ တနသၤာရီ မိတ္ေဆြ မ်ားအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“ဆီအိုးႀကီးေလာ၊ ငရဲအိုးႀကီးေလာ” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ယင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ကို တနသၤာရီမိတ္ေဆြမ်ား အဖဲြ႔က ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းဇူးေတာ္ရြာသား မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းအတြင္း ေျမဧက ၁၈ သိန္းကို ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကုမ္ၸဏီမ်ားအား လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေပၚ ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား မ်ား ေျမယာမဲ့ ျဖစ္လာကာ ထိခိုက္ခံစား ေနရေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္မူ တနသၤာရီ တိုင္းမွာ ဆီအိုးႀကီး ျဖစ္မလာဘဲ ငရဲအိုး ႀကီးသာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ ပိုၿပီးေတာ့ မႀကီးထြားလာေအာင္ သက္ဆိုင္ရာတာ ၀န္ရွိသူေတြ ရွင္းသင့္တယ္။ ျပႆနာ ေတြ ေျဖရွင္းလို႔ မၿပီးမခ်င္း တနသၤာရီ တိုင္းမွာ ဆီအုန္းလုပ္ကြက္ေတြ ထပ္မ ခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု တနသၤာရီမိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ တာ၀န္ခံ ေနာ္ခရီးေစက ေျပာသည္။

“တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဆီအိုးႀကီး ျဖစ္ရမည္” ဟူသည့္ေဆာင္ ပုဒ္ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွအစ အစိုးရႏွင့္ ပုဂ္ၢလိက ကုမ္ၸဏီမ်ားက ဆီအုန္းစီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းၿခံမ်ားၾကား ေျမယာအျငင္း ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမယာ မ်ား စြန္႔လႊတ္လိုက္ရျခင္း၊ အျပန္အလွန္ က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္း၊ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ တရားစဲြခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဆီအုန္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ အဖိုးတန္ သစ္ေတာ ဧကေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း သစ္ထုတ္ျခင္းခံလိုက္ရကာ ပ်က္စီးသြား ေၾကာင္း အထက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လက္ရွိအစိုးရက ကုမ္ၸဏီမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူကာ မည္သူ မဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း၊ ၾကန္႔ ၾကာျခင္းတို႔ ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ေျပာၾကသည္။

Dawei Watch