ေရာ္ဘာ၊ ကြမ္းသီး၊ သီဟုိ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္သူ မရွိ

0
359
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေရာ္ဘာ၊ ကြမ္း သီး၊ သီဟို သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေခ်းေငြ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးမွ် မရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းျမန္မာ့လယ္ ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို မိုးစပါး ေခ်းေငြကဲ့သုိ႔ တစ္ႏွစ္တစ္ခါထုတ္ေခ်း ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍  ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ လာေရာက္ေလွ်ာက္ ထားသူ တစ္ဦးမွ် မရွိဟု ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က အထက္ပါဘဏ္မွ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာသည္။

ေခ်းေငြကို တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ဆယ္ဧကအထိ ထုတ္ ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ ၇ မူရင္းႏွင့္ အိမ္ကဲ့သုိ႔ ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း တစ္ခုခုကို အေပါင္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အေပါင္ထားမည့္ အိမ္ဓာတ္ ပံု၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းအစိုးရ၏ေထာက္ခံခ်က္ စသျဖင့္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့ သန္းေဌးက ေျပာသည္။

အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကိုးရာခိုင္ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အတိုးကို သံုးလ တစ္ႀကိမ္၊ အရင္းကို ေျခာက္လတစ္ ႀကိမ္ျဖင့္ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ျပန္ဆပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သံုးေလးေယာက္ေလာက္ပဲ လာေမး ၾကတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းမွာ ဥယ်ာဥ္ျခံ လုပ္ကိုင္ေနသူအမ်ားစုက သူတို႔မွာ ပံုစံ ၇ ေလွ်ာက္ထားတာ မက်လာေသးဘူးလို႔ ဆိုတယ္”ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ဆို သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တြင္ ေခ်းေငြရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို ရပ္ကြက္ ရံုးတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေခ်းေငြ ရယူရန္အတြက္ လိုအပ္ သည့္အခ်က္အလက္ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပဟု ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ အင္း၀န္းရြာမွ ေတာင္သူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။

ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္လိုအပ္သည့္ ေတာင္သူမ်ားမွာ ျပင္ပမွ လာေရာက္ေခ်းေပးသည့္ ေခ်းေငြ ကုမ္ၸဏီမ်ားထံတြင္ အတိုး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ မည္သည့္အေပါင္ပစၥည္းမွ မလိုဘဲ အာမခံေပးမည့္သူႏွစ္ဦးျဖင့္ ေခ်းေငြရယူ ကာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။

Dawei Watch