ေမးခြန္းမ်ား

0
132

လူငယ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားကိုလုပ္ရင္း မၾကာခဏဆိုသလို ကိုယ္တိုင္ေရာ၊ လူငယ္မ်ားကိုပါ ေမးျဖစ္သည့္ ေမြးခြန္းမ်ား ရွိပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားကို ခဲြျခမ္းျပရလွ်င္

ဘာျဖစ္ခ်င္သည္

လက္ရွိ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏အေန အထားသည္ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္သည္၊ ဘာလုပ္ခ်င္သည္ ဟူသည့္ကိစ္ၥကို သိဖို႔ပင္ အေတာ္ခက္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္ ျဖစ္ခ်င္သည္

ယင္းသည္လည္း လြယ္ေသးသည္။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ခ်င္သည္၊ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ခ်င္သည္ စသျဖင့္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရွိႏိုင္သည္။

ထိုေမးခြန္းမ်ားၿပီးလွ်င္ နည္းနည္း ခက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားက အသင့္ေစာင့္ေနသည္။

ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တာလဲ

ဥပမာ အေဖျဖစ္ခ်င္တာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ ကိုယ္က ဘယ္လိုအေဖမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္တာလဲ။ ဘယ္လို မိတ္ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ ေရရွည္လက္တဲြခ်င္လဲ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖို႔ လိုသည္။

ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္သည္

လူအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္သည္၊ လုပ္ခ်င္သည္ဟု ေျပာေနသည့္ ကိစ္ၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေပၚယံေလး သာ ရွိေနတတ္သည္။

ယင္းကို ကူႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိပါသည္။

ဆိုေတာ့ ဘာလဲဟု ေယဘုယ် ေျပာရမည္ ထင္ပါသည္။

ဥပမာ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး သူေဌးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုပါေတာ့။

ဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုးျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ။ ရပ္အက်ိဳးရြာအက်ိဳးလုပ္ မယ္လို႔ ေျဖတယ္ဆိုပါစုိ႔။ ထပ္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းက ဆိုေတာ့ ဘာေတြ ထူးသြားမလဲ။

စသျဖင့္

ဆိုေတာ့ကိုခံၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးသင့္ပါသည္။

ယင္းသို႕ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀လမ္းအတြက္ အေတာ္အသံုးတည့္မည္ ျဖစ္သည္။

မက္အိမ္