ေကာ့ေသာင္းဗ်ဴးပိြဳင့္တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ မေဖာ္ေဆာင္ေတာ့

0
361
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အ၀င္“ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မွ ႀကိဳဆိုပါ၏”ဗ်ဴးပြိဳင့္ေျမေနရာတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ေကာင္းျမန္မာ ေအာင္ကုမၸဏီက ဟိုတယ္ဇုန္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အစိုးရသို႔ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး၊ အဲဒီဗ်ဴးပိြဳင့္ ေနရာမွာ ဟိုတယ္ဇုန္ မေဆာက္ျဖစ္ ေတာ့တာပါ”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ကုမ္ၸဏီက ဟိုတယ္ဇုန္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳစဥ္က ေကာ့ေသာင္းေဒသခံအခ်ိဳ႕က စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာ ကမ္ပံုလာမာေတာင္ရွိ ယင္းေနရာသည္ အမ်ားျပည္သူအနားယူ အပန္းေျဖရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္မည့္ကိစၥ သေဘာမတူေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမယာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကလည္း ယင္းေနရာအား ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕၏ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာ၊ အထင္ကရ ဗ်ဴးပြိဳင့္ေနရာအျဖစ္သာထား႐ွိ ေပးရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဟိုတယ္ဇုန္ မေဖာ္ေဆာင္ေတာ့သည္ကို ေက်နပ္မိၿပီးေနာက္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကလည္း ၎ေနရာ ကို ျပည္သူပိုင္ေနရာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားေစလိုေၾကာင္း ဟိုတယ္ဇုန္အား ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ ေနရာပါ။ ေနာက္အဆက္ဆက္လည္း ဒီေနရာမွာ ဟိုတယ္ဇုန္ မေဆာက္သင့္ ပါဘူး”၎ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၸဏီ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မင္းေက်ာ္က ၎ေနရာသည္ ေၾကးတိုင္ျပင္ ကြင္းအမွတ္ (23/OSS)၊ အမွတ္(N/108)႐ွိ ပံုစံ ၇ ထြက္ၿပီးသားေျမျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတစ္ဦး ထံမွ ၀ယ္ယူထားေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ဟုိတယ္ေဆာက္ရန္ ရရွိထားသည့္ ေျမဧရိယာ ၄ ဒသမ ၃၉ ဧက အနက္ ၁ ဒသမ ၇၅ ဧက တြင္သာ ဟုိတယ္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ေျမ ၂.၆ ဧက ကုိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖေနရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ဦးေအာင္မင္းေက်ာ္က  ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Dawei Watch