ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွးျဖစ္ေနသည့္ ဌာနမီတာမ်ားကို အသစ္လဲေပး

0
666
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အတြင္း တပ္ဆင္ထားသည့္ ဌာနမီတာမ်ား ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွး ျဖစ္ေနပါက မီးဆက္ေၾကးအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ ေပးသြင္းေစၿပီး မီတာအသစ္ျဖင့္ လဲေပးေနေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္က လွ်ပ္စစ္ဌာနပိုင္မီတာ ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မီးလင္းေရးမီတာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဌာနပိုင္မီတာအသစ္ကို လဲလွယ္တပ္ဆင္လိုပါက ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဌာနပိုင္မီတာမ်ား အျပင္ မီးလင္းေရးမီတာ၊ ဖိုးသီးခ်ဳိမီတာ စသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ယခင္က တပ္ဆင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

“အိမ္ရွင္က ကိုယ္တို႔ကို လာေျပာရင္ ကိုယ္တို႔က လဲေပးမယ္”ဟု ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ ၾသဂုတ္လ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရပ္၊ ပ်က္၊ ေႏွးျဖစ္ေနသည့္ မီတာအလံုးေရ ၁၀၀ ခန္႔ကို လဲလွယ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဌာနမီတာမရွိသည့္ အိမ္မ်ားကမူ ဌာနမီတာကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး မီတာတပ္ဆင္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထား အတိုင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း စုစုေပါင္း မီတာအလံုးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။

ကိုေဇာ္