၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႐ံုးခ်ိန္း ထူးျခားခ်က္မ်ား

0
1305
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူသံုးဦးတို႔၏အမႈ ၂၅ ႀကိမ္ ေျမာက္ႏွင့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္း႐ံုးခ်ိန္းႏွစ္ရက္အတြင္း ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးၾကည္လႈိင္ကို စစ္ေဆး

ဦးၾကည္လႈိင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး မၾကာမီ လွ်ပ္စစ္/ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

ဦးၾကည္လႈိင္ကို တိုင္းအစိုးရႏွင့္ GGS ကုမၸဏီတုိ႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိစၥ အပါအ၀င္ အျခား အမႈမ်ားအတြက္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

GGS ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရဖြဲ႕တို႔အၾကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အထက္ပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ဦးၾကည္ လႈိင္က အသိသက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးၾကည္လႈိင္က စာခ်ဳပ္ကို အေသးစိတ္ဖတ္ရႈျခင္းမရွိဘဲ အၾကမ္းဖ်င္းသာ ဖတ္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

အထက္ပါ စာခ်ဳပ္ရွိ အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းရမည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ကြက္လပ္မ်ားခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ခ်န္လွပ္ရျခင္းမွာ ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္စက္မ်ား ေရာက္ရွိမည့္ေန႔ရက္၊ အင္ဂ်င္ထားရွိမည့္ ေျမေနရာ၊ အင္ဂ်င္စက္၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္မည့္ မဂၢါ၀ပ္တို႔ကို မတြက္ခ်က္ ရေသးသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီ အမွန္တကယ္တြက္ခ်က္ႏိုင္/ မႏုိင္ကို မသိေၾကာင္း ဦးၾကည္လႈိင္က တရားခြင္အတြင္း ဆိုသည္။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေန ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ ၎င္းထံေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳသူေနရာ၌ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္က လက္မွတ္ထိုးထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လႈိင္က ေျဖဆိုသည္။

စာခ်ဳပ္တြင္ ဦး၀င္းရွိန္လက္မွတ္ထိုးထားသည္မွာ ေသခ်ာပါသလားဟု အဆိုပါအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနက ထပ္ေမး ရာ ေသခ်ာပါသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦး၀င္းရွိန္ကမူ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူ (GGS)၊ အသိသက္ေသမ်ား(ဦးၾကည္လႈိင္ အပါအ၀င္) အစရွိသည့္ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွသာ ၎ထံစာခ်ဳပ္ ေရာက္လာေၾကာင္း တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုထားသည္။

သက္ေသေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္ႏွင့္ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးထြန္း၀ဏၰတို႔က စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာစြာမဖတ္ေတာ့ဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ သူေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ေၾကာင္း ဦး၀င္းရွိန္က ထြက္ဆိုထားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးၾကည္လႈိင္ကို ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကိစၥအျပင္ အျခားကိစၥမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခ့ဲသည္။

ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္သည့္ ျပင္ပအင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚမိမိစံကို စစ္ေဆး

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုလမ္းႏွင့္ ေဂၚသဇင္လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမကြက္ကို အုတ္ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ ျပင္ပအင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚမိမိစံကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းေျမကြက္အုတ္ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ အုတ္ေရေျမာင္း လုပ္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚ၀င္းလဲ့လဲ့ခိုင္က ၎ထံ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ လာေၾကာင္း ေဒၚမိမိစံက တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ထားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္ မွ ျပန္ေတာင္းေပးမည္ဟု ေဒၚ၀င္းလဲ့လဲ့ ခိုင္က ၎အားေျပာဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လုပ္ကြက္အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ၎က တရားခြင္အတြင္း ဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္အားခ ၆၄ သိန္းေက်ာ္၊ ပစၥည္းဖိုး ၇၃ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အေထြေထြစရိတ္ ၂ သိန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ကို စိုက္ထုတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚမိမိစံက ေျပာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အဂတိေကာ္မရွင္က ၎အားေခၚယူေမး ျမန္းသည့္အခ်ိန္အထိ စိုက္ထုတ္ထား သည့္ ေငြမ်ားကို ေပးေခ်ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုသည္။

အဂတိေကာ္မရွင္က ေမးျမန္းၿပီး ခ်ိန္မွသာ ရရွိမည့္ေငြေၾကးကို ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ခင္ပြန္း ဦးထြန္းမင္းေန အိမ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ  ၂၁ ရက္တြင္ ေပးေခ် ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚမိမိိစံက ဆိုသည္။

DDPC ကုမၸဏီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းအား စစ္ေဆး

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ DDPC ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ ႏွစ္ဦးကို စြဲဆိုထားသည့္ ရာႀကီးမႈအမွတ္ ၃/၂၀၁၉ အမႈအတြက္ တရားလိုျပ သက္ေသအျဖစ္ DDPC ကုမၸဏီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းအား စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ရာႀကီးမႈ အမွတ္ ၃/၂၀၁၉ မွာ GGS ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ဂက္စ္ဖိုးေငြ အေႂကြးက်န္ကိစၥ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္၀င္းအား DDPC ကုမၸဏီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခ်ိန္က ေတြ႕ႀကံဳလုပ္ကိုင္ ခဲ့ရသည့္ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက စစ္ေမးခဲ့ၾကသည္။

Dawei Watch