တစ္ကိုယ္ေတာ္မ်ား

0
186
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

လက္ရွိတိုင္းအတြင္း ေရေဘးကယ္ဆယ္ ကူညီေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာမိသေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ အသိေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ အသိေပးတတ္သေလာက္ အသိေပးေနသလို ျဖစ္ေနသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟုဆိုရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသာ ဆိုလိုသည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ယံုၾကည္ရမႈအတြက္ အားနည္းခ်က္ ရွိေနသည္။

၎င္းတို႔ ေရးတင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တကယ္ယံုၾကည္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္ရဦးမည္။ ေမးျမန္းအတည္ျပဳရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆံုခ်က္ေပ်ာက္ၿပီး ျပန္႔က်ဲေနသည္။ ယံုၾကည္ရမႈ ေလ်ာ့ရဲေနသည္။

အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္သည္မွာ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုခု၏ ေဖ့စ္ဘြတ္မွျဖစ္ျဖစ္၊ ဌာနတစ္ခုခု၏ ေဖ့စ္ဘြတ္မွျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းအစိုးရ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္မွျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုသာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းမွ်ေ၀ၾကသည္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။

လက္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳရခ်ိန္ ျမင္ရသည့္ အခင္းအက်င္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အဖဲြ႕အစည္းအေျချပဳ လုပ္ကိုင္မႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္သာ မ်ားေနသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳရခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ျမန္ဆန္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္သည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးသည္ကို အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအတြက္ကို အေလးထား စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္လုပ္ရန္ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။

အယ္ဒီတာ (ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၉)