ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ေဘးေထာက္ပံ့ေပးေရးအဆိုတြင္ တနသၤာရီတိုင္း မပါသျဖင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရ

0
186

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အိုး အိမ္စည္းစိမ္ဆံုး႐ံႈး မႈမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ေန႔တာေန႔တြက္စရိတ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္အဆိုတြင္ တနသၤာရီတိုင္း မပါ၀င္သျဖင့္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ မႏၱေလးတိုင္း ေအာင္ေျမ သာဇံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမ်ိဳးက မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ျပည္သူ မ်ား အသက္အိုးအိမ္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ စာနာေထာက္ထား၀မ္းနည္းရပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ေန႔တာ ေန႔တြက္စရိတ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုတြင္ တနသၤာရီတိုင္း မပါ၀င္သျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကိုပါ မွတ္တမ္း တင္ေပးရန္ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္း၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အထက္ပါအဆိုတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

သဘာ၀ေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ ၆၃ သိန္းေက်ာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကက်ပ္ ၈၆ သိန္း ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက က်ပ္ ၄၄ သိန္းေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က က်ပ္ ၃၀ သိန္းေက်ာ္၊ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂၂၅ သိန္းတိတိအား ကူညီလွဴဒါန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၎အျပင္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံစား ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္း အေ၀းခန္းမအတြင္းရိွသူအားလံုး တစ္မိနစ္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ၿငိမ္သက္ကာ ေမတၱာ ပို႔သခဲ့ၾကသည္။

ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု