အိမ္ေထာင္စုစာရင္း/မွတ္ပံုတင္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရစာရင္း မေကာက္ဘဲ ခ်န္ထားက ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာ္ထံ အေၾကာင္း ၾကားပါ

0
294
ကိုဗစ် ကုစားရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ် အကောက်ခွန်လျှော့ အစီအစဉ်

လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း/ မွတ္ပံုတင္ မရွိသည့္ အတြက္ ေကာက္ယူသူက ခ်န္ထားခဲ့ပါက အေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ(ေရြး/ေကာ္)ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရ စာရင္းေကာက္သည့္ ေကာက္ကြက္ ၁၀၁ ကြက္ရွိၿပီး ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လကုန္ အထိ ေကာက္ယူေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေရြး/ေကာ္ဥကၠ႒ ဦးစိုးလြင္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ ရပ္ရြာ အတြင္း ေနထိုင္သူအားလံုးကို ေကာက္ယူရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခိုင္းထားတာက အိမ္တိုင္းေစ့ကို ေကာက္ရမယ္၊ လူတိုင္းကို ေကာက္ရမယ္”ဟု ဦးစိုးလြင္က ဆိုသည္။

လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ မရွိျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ က်န္ခဲ့ပါက ၎ကိုင္ေဆာင္သည့္ ၀၉၄၅၉၈၂၁၃၅၀ ထံ ဆက္သြယ္ျခင္း အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာ္ရံုးသို႔လည္း လာ ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေရြး/ေကာ္ရံုးကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ စုေပါင္း႐ံုး အေဆာက္အအံု ေအာက္ထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ေကာက္ယူရရွိသည့္ လူဦးေရစာရင္း ကို အေျခခံကာ အေျခခံမဲစာရင္းကို ျပဳစုမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံမဲစာရင္းျပဳစုျခင္း ကို ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေလးလတာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးစိုးလြင္က ဆိုသည္။

လူဦးေရႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျပဳစုရမည့္ပံုစံ(က) တြင္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး လူဦးေရႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုရာတြင္ အမွန္တကယ္ေနထိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ား စာရင္း ပံုစံ (က-၁) တြင္ ၁၁ ခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေထြအုပ္႐ံုး ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ဖူးၿပီး ဆယ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တနသၤာရီ တိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ရွိ သည္။

Dawei Watch