အခမဲ့ေဆး၀ါးအတြက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ထပ္မံ သံုးစြဲမည္

0
120

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ကုတင္ ၂၀၀ ေအာက္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ကို ေနာက္ဆက္တြဲဘတ္ဂ်က္ အေနျဖင့္ သံုးစြဲမည္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြက္ အခမဲ့ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူရန္ ေငြက်ပ္ ၄၃၂ သန္း သံုးစြဲ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အခမဲ့ေဆး၀ါးအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ျဖင့္ အခမဲ့ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း၀ယ္ယူရန္ ဇူလိုင္ လ ၂၃ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္အထိ တင္ဒါေခၚယူထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမ်ဳိးသူဇာက ဆိုသည္။

ယင္းဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လတ္တေလာ လိုအပ္ေနသည့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ဦးစားေပး၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီေတြက ႏွစ္ ပတ္အတြင္း ပစၥည္းအေရာက္ပို႔ဖို႔ တင္ဒါ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသူဇာက ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း ကုတင္ ၂၀၀ ေအာက္ ေဆး႐ံု ၃၃ ခုတြင္ လူနာကုတင္အေရ အတြက္ ၇၅၉ လံုးရွိသည္။

ကုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုမ်ားကိုမူ ဘတ္ဂ်က္ေငြ သီးျခားေထာက္ပံ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ံု အစီအစဥ္ျဖင့္ အခမဲ့ ေဆး၀ါး၀ယ္ယူသံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။

ကိုေဇာ္