ေရႊတစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁၂ သိန္းေက်ာ္

0
353

ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းမ်ားပါ ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး အေခါက္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ေရႊ ေစ်းကြက္ အတြင္းမွ စံုစမ္းသိ႐ွိရသည္။

ေမလ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၄၀၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ ဇြန္လေနာက္ဆံုး အပတ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၀၅၀၀၀ အထိ၊ ဇူလိုင္ လ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်ပ္ ၁၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္  အေခါက္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ဆယ့္ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ေရႊေစ်း ကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိ႐ွိရသည္။

ေရႊေစ်းသည္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ အနည္းငယ္ ေစ်းကြာဟမႈ ရွိသည္။

ေရႊေစ်းျမင့္တက္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အနည္းငယ္ေအးသြားေ သာ္လည္း အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားတြင္ ပံုမွန္အေရာင္အ၀ယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

Dawei Watch