ေထြအုပ္၀န္ထမ္းေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ အလုပ္ေခၚ

0
387

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ လစ္လပ္ေနရာ ေလးဆယ္ေက်ာ္အတြက္ ၀န္ထမ္း ေခၚယူထားေၾကာင္း တိုင္းေထြအုပ္႐ံုးထံမွ သိရသည္။

တိုင္းေထြအုပ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ အငယ္တန္းစာေရး ၁၀ ဦး၊ ဒုလက္ ေထာက္ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ေဆာင္ေရးမွဴး ၂ ဦး၊ စာတြဲထိန္း ၂ ဦး၊ ႐ံုးအကူ ၂၆ ဦးႏွင့္ စာပို႔ ၃ ဦးေနရာမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္း ေခၚယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါရာထူးေနရာအားလံုး အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၾသဂုတ္ လ ၃၁ ရက္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၃၀ ႏွစ္ ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး  ဌာနတြင္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမည္ဟု အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းလစ္လပ္ေနရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ ထားလိုပါက ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ စာရင္း ေပးပို႔၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းေထြ အုပ္ရံုးထံ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေထြအုပ္႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

Dawei Watch