၀က္သား၊ အမဲသား သတ္မွတ္ေစ်း ထက္ ပိုေရာင္းက အေရးယူမည္

0
1022

၀က္သား၊ အမဲသားႏွင့္ ဆိတ္သားကို သတ္မွတ္ေစ်းထက္ ေစ်းတင္ေရာင္းခ် ပါက တိက်စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

၀က္သား(အသားသက္သက္) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၈၅၀၀ က်ပ္၊ အသား အ႐ိုးတစ္ပိႆာလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္၊ ကလီဇာတစ္ပိႆာလွ်င္ ၈၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အဆီတစ္ပိႆာလွ်င္ ၄၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္အဖြဲ႕၏ ေလလံစည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အမဲသား အသားတစ္ပိႆာလွ်င္ ၉၀၀၀ က်ပ္၊ ကလီဇာတစ္ပိႆာလွ်င္ ၉၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အ႐ိုးတစ္ပိႆာလွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ဆိတ္သားတစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၁၀၀၀ က်ပ္၊ အသားအ႐ိုးတစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ကလီဇာတစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အ႐ိုးတစ္ပိႆာလွ်င္ ၄၅၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေစ်းႏႈန္းေရးသားထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို ေစ်းအတြင္း အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာသည့္ ေနရာ ၄ ခုတြင္ ဆိုင္းဘုတ္ ခ်ိတ္ဆြဲစိုက္ထူထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလလံစည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အထက္ပါႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း စားသံုးသူ လက္၀ယ္အေရာက္ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းသတ္မွတ္ေစ်းထက္ ပိုေရာင္းပါက စိစစ္အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ဆိုသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက လိုင္စင္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ အာမခံေငြ သိမ္းယူျခင္း၊ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လိုင္စင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီသတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းပဲ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေရာင္းခ်ေစေရး ႀကီးၾကပ္မယ္။ မကိုက္လို႔ရွိရင္လည္း (ေလလံ)မဆြဲၾကနဲ႔ေပါ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေစ်းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေစ်းထက္ ပိုေရာင္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ထံ လာေရာက္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိက ဆိုသည္။

၀က္သားသတ္လိုင္စင္ရွိသူထံမွ ၀က္အဆီအသား ေရာရာတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရၿပီး စားသံုးသူမ်ားကို အသားသက္သက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊ အဆီအသား တစ္ပိႆာလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ အဆီတစ္ပိႆာလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျပန္ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ညေန ေစ်း (ဘုေမၼာ္စ်း)တြင္ ၀က္သားေရာင္းခ်ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဒိုင္တြင္ ၀ယ္ယူစဥ္က အဆီအသား ေရာေႏွာ၀ယ္ယူရၿပီး အသားႏွင့္ အဆီသီးျခားစီခြဲၿပီး ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကာမိေစ ရန္ အသားသက္သက္ေစ်းကို ၁၂၀၀၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေရာင္းေနရေၾကာင္း အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။

၀က္သားဒိုင္ထံမွ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၇၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရမွသာ ေစ်းအတြင္း စားသံုးသူလက္၀ယ္အေရာက္  တစ္ပိႆာလွ်င္ ၈၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ထား၀ယ္ေဒသ၌ ၀က္ေမြးျမဴသူနည္းပါးၿပီး ကုန္ႀကမ္းရွား ပါးေနသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း အစရွိသည့္ အျခား တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လိုက္လံ၀ယ္ယူ ေနရေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ၀က္သားဒိုင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ခစရိတ္ႏွင့္ လမ္းခရီးတြင္ ေသဆံုးမႈ အစရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၀က္သားသတ္လိုင္စင္၊ အမဲသားသတ္လိုင္စင္၊ ဆိတ္သား သတ္လိုင္စင္၊ ရွင္မုတၳီးေက်းရြာ ၀က္သား သတ္လိုင္စင္၊ သေျဗေခ်ာင္း ေက်းရြာ ၀က္သားသတ္လိုင္စင္မ်ားကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ခြဲေ၀ခ်ထားသည့္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ထံမွ သိရ သည္။

ကိုေဇာ္

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု