လွ်ပ္စစ္ သင္ခန္းစာ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

လက္ရွိ တနသၤာရီတိုင္း၏ လွ်ပ္စစ္အေျခအေန အထူးသျဖင့္ ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္လွ်ပ္စစ္အေျခအေနသည္ ကုမၸဏီတို႔၏ လက္ထဲသို႔ ၀ကြက္အပ္ထားရၿပီး ကုမၸဏီတို႔ ျပဳသမွ် ႏုေနရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

ၿမိတ္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို ယခင္ မီးလင္းေရးအဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕ လက္ထဲ မွ ၿမိတ္စိမ္းလန္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီက လႊဲေျပာင္း ယူခဲ့သည္။

ၿမိတ္စိမ္းလန္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီသည္ ၿမိတ္တြင္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ႏႈန္းထားကို ၂၆၀ က်ပ္ျဖင့္ ေပးမည္၊ တစ္ယူနစ္ ၂၆၀ က်ပ္ျဖင့္ မေပးႏိုင္မီ ၾကားကာလတြင္ မီးလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ပံုမွန္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည့္ ႏႈန္းထားေအာက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေကာက္မည္ဟု ကတိေပးေျပာဆိုကာ ၿမိတ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္း ကတိမ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

တဖန္ ေမလ ၂၄ ရက္ကလည္း လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊ မီးလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿမိတ္စိမ္းလန္းစြမ္းအင္ ကုမၸဏီတို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္လည္း ကုမၸဏီဘက္က လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းထက္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးမည္ဟု ကတိေပး ခဲ့ျပန္သည္။

ကတိအႀကိမ္ႀကိမ္ေပးခဲ့လင့္ကစား လက္ရွိတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈအရဟုဆိုကာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၄၂၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္ျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူထားသည့္ သေဘာတူညီမႈအရ ဇူလိုင္လအတြက္ တစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၃၈၀ က်ပ္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ကတိအႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ယြင္းေနသည့္ ကုမၸဏီအား တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းတိုးေကာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့သနည္း။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္လည္း အလားတူပင္။

အေႂကြးက်န္ျပႆနာေၾကာင့္ တရားစြဲခံေနရသည့္ ကုမၸဏီ၊ ျပည္သူအမ်ားစု ေ၀ဖန္ေနသည့္ GGS ကုမၸဏီကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ယာယီဆက္ ေပးထား႐ံုသာမက ေစ်းႏႈန္းပင္ ထပ္တိုးေကာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိသည္မွာ တိုင္းအစိုးရတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျခားအေျဖမရွိျဖစ္ေနရသနည္း။

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခိုင္မာျခင္း/မခိုင္မာျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား တာ၀န္ပ်က္ယြင္း မႈရွိပါက အစားထိုးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိျခင္း/မရွိျခင္း၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္း/မရွိျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက အျခားအေျဖရွိမရွိအေပၚ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအေျခအေနအရဆိုလွ်င္ ကုမၸဏီက အစိုးရအစီအစဥ္အတိုင္းသြားျခင္း ေလာ၊ အစိုးရက ကုမၸဏီအစီအစဥ္အတိုင္းသြား ေနျခင္းေလာဟု ေမးစရာျဖစ္ ေနသည္။ ေမးစရာမလိုေအာင္ ရွင္းေနသည္ဟုလည္း ေျပာႏိုင္သည္။

တိုင္းလွ်ပ္စစ္ကိစၥသည္ ဆင္ျခင္ဖြယ္ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ အတိျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၉)