ကမ္းနားေစ်း ေစ်း႐ံုအသစ္ေဆာက္ ၿပီးက ငါးဆိုင္တန္းအား လူေနအိမ္ မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ ေနရာခ်ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာပို႔ေတာင္းဆို

0
929

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ကမ္းနားေစ်းတြင္ ေစ်းရံုအသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက ငါးဆိုင္တန္းအား လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ေ၀းရာ၌ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ေစ်းအနီး၀န္းက်င္ရွိ အိမ္မ်ားက လက္မွတ္ထိုးကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာပို႔ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း စာပို႔ထားသူထံမွ သိရသည္။

ေစ်းရံုအသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက ငါးဆိုင္တန္းကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ အိမ္နီးခ်င္း ၇ ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းစည္ပင္ညႊန္မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ အဖြဲ႕သို႔ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္က စာျဖင့္ တင္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ငါးဆိုင္တန္းတြင္ ညေနပိုင္း အခ်ိန္မွ ည ၁၀ နာရီခန္႔အထိ ငါးပံုးမ်ား သယ္လာေလ့ရွိၿပီး ငါးဆိုင္တန္းကို နံနက္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ ငါးေရာင္း၊ ငါး၀ယ္သူမ်ားျဖင့္ ဆူညံေလ့ရွိေၾကာင္း စာပို႔ေတာင္းဆိုခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚအင္ၾကဴက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ငါးအနံ႔ဆိုး နံေနသည့္ အတြက္ ေနအိမ္ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ တံခါးေပါက္မ်ားကိုလည္း အျမဲတမ္းပိတ္ထားရၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကမ္းနားေစ်းရွိ ယခင္ငါးဆိုင္တန္း မွာ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးကပ္လ်က္ ရွိသည္။

“သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အားလံုးၾကည့္ၿပီး ေနလို႔ႏိုင္ေအာင္ အိမ္န႔ဲေ၀း ေအာင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါဆိုတဲ့ပံုစံ မ်ဳိးနဲ႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့သေဘာနဲ႔ စာတင္ျဖစ္တာ”ဟု ေဒၚအင္ၾကဴက ေျပာသည္။

ငါးအရည္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ေဆးေၾကာပါက ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဆင္း ေစရန္ သေဘၤာဆိပ္ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ငါးေစ်းတန္းကို ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ငါးဆိုင္တန္း ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေနရာအခက္အခဲရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ အရာရွိက ဆိုသည္။

“ရည္ရြယ္ထားတာကလည္း ဒီေနရာမွာပဲ သေဘၤာဆိပ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ကပ္လ်က္ေပါ့၊ ဒီေနရာမွာပဲ ခ်ဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္”ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

ယခင္ငါးေစ်းတန္းတြင္ ငါးဒိုင္ ၁၁ ခု ႏွင့္  ငါးေရာင္းခ်သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။

Dawei Watch